FANDOM


Kanji lyricEdit

夢に見た三千海里の地 “トビラ"その豊穣の土を蹴り
腰にさす短剣 聖なる舞踊る かのプリメラの玉座には

日に焼ける“かげろう王..." 日に焼ける“かげろう王..."

ヤギの背を刺しては 染める赤く その手際には花が降り
数にして三百有余の目をみはる かの生贄は目を覚ます

火に叫ぶ人の声... 火に叫ぶ人の声...

血は焦げて上る火と水の間を
回りだす パラネシアの 悠久の歯車...

時にして3.3秒のドラマ その始まりの奧義には
夢の外 一切合切の日常 その影を成す スピリット

日に焼ける“かげろう王..." 火に叫ぶ人の声...

パラネシアン サークル サークル サークル
パラネシアン サークル サークル サークル
パラネシアン サークル サークル サークル

パラネシアンサークル
サークル サークル
サークル サークル

パラネシアン サークル サークル
パラネシアン サークル サークル

パラネシアン サークル
サークル サークル...

回る必然かつ
唐突に 極まる高まる
この恍惚の夢魔
枯渇を喰い 豊穣を吐き
死の器に光明降らす
火の火炎の桃源郷
または聖なる輪のモータードライブ

パラネシアン サークル サークル
パラネシアン サークル サークル

滑舌さえ断固たる嗚咽
かの生贄 夢の外
無風の無名の継承者
昇る下る昇る下る
火の火炎の桃源郷
または聖なる輪のモータードライブ

パラネシアン サークル サークル
パラネシアン サークル サークル

パラネシアン サークル サークル サークル
パラネシアン サークル サークル サークル
パラネシアン サークル サークル サークル

パラネシアン サークル
サークル サークル
サークル サークル

Kanji LyricEdit

yume ni mita sanzen kairi no chi “tobira”
sono houjou no tsuchi wo keri
koshi ni sasu tanken seinau mai odoru
kano purimera no gyokuza ni wa
hi ni yakeru “kagerou ou” hi ni yakeru “kagerou ou”

yagi no se wo sashite wa someru akaku
sono dekiwa ni wa hana ga furi
kazu ni shite sanbyaku yuuyo no me miharu
kano ikenie wa me wo samesu
hi ni sakebu hito no koe hi ni sakebu hito no koe

chi wa kogete noboru hi to mizu no aida wo
mawaridasu paraneshia no yuukyuu no haguruma

toki ni shite san-ten-san byou no dorama
sono hajimari no ougi ni wa
yume no soto Issai gassai no nichijou
sono kage wo nasu supiritto
hi ni yakeru “kagerou ou” hi ni sakebu hito no koe

mawaru hitsuzen katsu toutotsu ni kiwamaru takamaru koukotsu no muma
kokatsu wo kui houjou wo haki shi no utsuwa ni koumyou furasu
hi no kaen no tougenkyou mata wa
seinaru wa no mootaadoraibu

paraneshian saakuru saakuru
paraneshian saakuru saakuru

katsuzetsu sae danko taru oetsu kano ikenie yume no soto
mufuu no mumyou no keishousha noboru kudaru noboru kudaru
hi no kaen no tougenkyou mata wa
seinaru wa no mootaadoraibu

paraneshian saakuru saakuru
paraneshian saakuru saakuru
paraneshian saakuru saakuru saakuru
paraneshian saakuru saakuru saakuru
saakuru saakuru saakuru

English TranslationsEdit

HirasawaLyrics Translation